Giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Tp Thuận An | Ưu đãi 10%

5/5 - (6 bình chọn)

Contents

Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ quấn motor điện 1 pha tại Tp Thuận An của Điện Nước 24 Giờ

Giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Tp Thuận An | Ưu đãi 10%

Giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Tp Thuận An | Ưu đãi 10%

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha tua chậm, 1500-1400 vòng, tải thường tại Tp Thuận An

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại Tp Thuận An

01  Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 0.37kw 0.5Hp 1/2Hp Từ 700.000 – 900.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 0.75kw 1Hp tua chậm Từ 1.100.000 – 1.190.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 1.1kw 1.5Hp tua chậm Từ 1.220.000 – 1.560.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 1.5kw 2Hp tua chậm Từ 1.250.000 – 1.700.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 2.2kw 3Hp tua chậm Từ 1.760.000 – 2.100.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3kw 4Hp tua chậm Từ 2.040.000 – 2.550.000₫
07 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3.7kw 5Hp tua chậm Từ 2.400.000 – 3.000.000₫

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 220v tua nhanh, 3000-2800 RPM, tải thường tại Tp Thuận An

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại Tp Thuận An

01 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 0.5Hp 0.37kw 370w, 220v Từ 760.000 – 800.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 1Hp 0.75kw, 220v tua nhanh Từ 1.040.000 – 1.290.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 1.5Hp 1.1kw, 220v tua nhanh Từ 1.080.000 – 1.220.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 2Hp 1.5kw, 220v tua nhanh Từ 1.360.000 – 1.600.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 3Hp 2.2kw, 220v tua nhanh Từ 1.400.000 – 1.800.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 4Hp 3kw, 220v tua nhanh Từ 1.700.000 – 2.150.000₫
07 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 5Hp 3.7kw, 220v tua nhanh Từ 2.220.000 – 2.800.000₫

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 4 pole, 1400-1450 vòng, tải nặng tại Tp Thuận An

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại Tp Thuận An

01 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 0.18kw 0.25Hp 1 pha 4 pole Từ 660.000 – 850.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 0.37kw 0.5Hp 1 pha 4 pole Từ 1.000.000 – 1.250.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 0.75kw 1Hp 1 pha 4 pole Từ 1.280.000 – 1.630.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 1.1kw 1.5Hp 1 pha 4 pole Từ 1.420.000 – 1.800.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 1.5kw 2Hp 1 pha 4 pole Từ 1.620.000 – 2.000.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 2.2kw 3Hp 1 pha 4 pole Từ 2.200.000 – 2.700.000₫
07 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3kw 4Hp 1 pha 4 pole Từ 3.340.000 – 4.200.000₫
08 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3.7kw 5Hp 1 pha 4 pole Từ 3.500.000 – 4.400.000₫

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 2 cực, 2900-2800 rpm, tải nặng tại Tp Thuận An

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại Tp Thuận An

01 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 0.5 ngựa 0.37kw 1 pha 2 cực Từ 820.000 – 1.000.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 1 ngựa 0.75kw 1 pha 2 cực Từ 1.000.000 – 1.330.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 1.5 ngựa 1.1kw 1 pha 2 cực Từ 1.100.000 – 1.440.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 2 ngựa 1.5kw 1 pha 2 cực Từ 1.350.000 – 1.750.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 3 ngựa 2.2kw 1 pha 2 cực Từ 1.600.000 – 2.000.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 4 ngựa 3kw 1 pha 2 cực Từ 2.000.000 – 2.400.000₫
07 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 5 ngựa 3.7kw 1 pha 2 cực Từ 3.200.000 – 4.000.000₫

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 220v, tải trung tại Tp Thuận An

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại Tp Thuận An

01 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 0.75 kw 1 hp 1 ngựa Từ 495.000 – 605.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 1.1 kw 1.5 hp 1.5 ngựa Từ 620.000 – 780.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 1.5 kw 2 hp 2 ngựa 1 pha Từ 720.000 – 880.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 2.2 kw 3 hp 3 ngựa Từ 900.000 – 1.100.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3 kw 4 hp 3 ngựa Từ 900.000 – 1.100.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3.7 kw 5 hp 5 ngựa Từ 1.400 000 – 1.900.000₫

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 220v, tải khỏe tại Tp Thuận An

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại Tp Thuận An

01 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 0.75 kw 1 hp 1 ngựa Từ 700.000 – 900.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 1.1 kw 1.5 hp 1.5 ngựa Từ 1.000.000 – 1.200.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 1.5 kw 2 hp 2 ngựa Từ 1.100.000 – 1.300.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 2.2 kw 3 hp 3 ngựa Từ 1.300.000 – 1.500.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3 kw 4 hp 3 ngựa Từ 1.350.000 – 1.550.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3.7 kw 5 hp 5 ngựa Từ 2.300.000 – 2.600.000₫

Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ quấn motor điện 3 pha tại Tp Thuận An

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha công suất nhỏ tại Tp Thuận An

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại Tp Thuận An

01 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 0.75 KW 1Hp 1 ngựa 4 pole Từ 315.000₫ – 385.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 1.1 KW 1.5Hp 1.5 ngựa 4 pole Từ 405.000₫ – 495.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 1.5 KW 2Hp 2 ngựa 4 pole Từ 450.000₫ – 550.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 2.2 KW 3Hp 3 ngựa 4 pole Từ 585.000₫ – 715.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 3.0 KW 4Hp 4 ngựa 4 pole Từ 585.000₫ – 715.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 4.0 KW 5.5Hp 5.5 ngựa 4 pole Từ 720.000₫ – 880.000₫
07 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 5.5 KW 7.5Hp 3 pha 7.5 ngựa 4 pole Từ 945.000₫ – 1.155.000₫
08 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 7.5 KW 10Hp 3 pha 10 ngựa 4 pole Từ 1.170.000₫ – 1.430.000₫
09 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 11 KW 15Hp 3 pha 15 ngựa 4 pole Từ 1.530.000₫ – 1.870.000₫
10 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 15 KW 20Hp 3 pha 20 ngựa 4 pole Từ 1.980.000₫ – 2.420.000₫
11 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 18.5 KW 25Hp 3 pha 25 ngựa 4 pole Từ 2.430.000₫ – 2.970.000₫

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha công suất lớn tại Tp Thuận An

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại Tp Thuận An

01 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 22 KW 30Hp 3 pha 30 ngựa 4 pole Từ 3.000.000 – 3.600.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 30 KW 40Hp 3 pha 40 ngựa 4 pole Từ 4.000.000 – 4.800.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 38 KW 50Hp 50 ngựa 4 pole Từ 5.000.000 – 6.000.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 45 KW 60Hp 60 ngựa 4 pole Từ 6.000.000 – 7.200.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 55 KW 75Hp 75 ngựa 4 pole Từ 7.500.000 – 9.000.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 75 KW 100Hp 100 ngựa 4 pole Từ 10.000.000 – 12.000.000₫
07 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 90 KW 125Hp 125 ngựa 4 pole Từ 12.500.000 – 15.000.000₫
08 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 110 KW 150Hp 150 ngựa 4 pole Từ 15.000.000 – 18.000.000₫
09 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 180Hp 132 KW 180 ngựa 4 pole Từ 18.000.000 – 21.600.000₫
10 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 220Hp 160 KW 220 ngựa 4 pole Từ 22.000.000 – 26.400.000₫
11 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 270Hp 200 KW 270 ngựa 4 pole Từ 27.000.000 – 32.400.000₫
12 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 300Hp 220 KW 3 pha 300 ngựa 4 pole Từ 30.000.000 – 36.000.000₫
13 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 340Hp 250 KW 3 pha 340 ngựa 4 pole Từ 34.000.000 – 40.800.000₫

Điện Nước 24 Giờ tư vấn báo giá chi phí quấn motor 1 pha, 3 pha tại các xã, huyện, phường thuộc Tp Thuận An

01 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Xã An Sơn, Tp Thuận An Liên hệ 0932 489 685
02 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Phường An Phú, Tp Thuận An Liên hệ 0934 655 679
03 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Phường Lái Thiêu, Tp Thuận An Liên hệ 0906 655 679
04 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Phường An Thạnh, Tp Thuận An Liên hệ 0932 497 995
05 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Phường Bình Hòa, Tp Thuận An Liên hệ 0932 497 995
06 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Phường Vĩnh Phú, Tp Thuận An Liên hệ 0835 748 593
07 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Phường Hưng Định, Tp Thuận An Liên hệ 0825 281 514
08 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Phường Thuận Giao, Tp Thuận An Liên hệ 0835 748 593
09 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Phường Bình Nhâm, Tp Thuận An Liên hệ 0904 991 912
10 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Phường Bình Chuẩn, Tp Thuận An Liên hệ 0934 655 679

Lưu ý: Bảng báo giá chi phí dịch vụ quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Tp Thuận An trên chưa chính xác 100%. Quý khách hàng vui lòng liên hệ Điện Nước 24 Giờ để được hỗ trợ tư vấn báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha miễn phí.

Thông tin liên hệ tư vấn Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Tp Thuận An

  • 📲 Zalo: 0932 489 685
  • ☎️ Điện thoại: 0932 489 685
  • 🌐 Website: Suadiennuoc24gio.com
  • 📨 Mail: Suadiennuoc24gio@gmail.com
  • 🏪 Địa chỉ báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Tp Thuận An

Tham khảo bảng giá liên quan dịch vụ quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Tp Thuận An

⏩ Thi Công Thiết Kế Đội ngủ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm
⏩ Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí Nhân viên tư vấn hỗ trợ báo giá miễn phí.
⏩ Tiêu Chí Đề Ra Sống vì khách hàng, uy tín làm nên thương hiệu
⏩ Bảo Trì Và Sửa Chữa Chế độ bảo trì dài hạn, nhanh chóng gọi là có mặt