Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại quận 4 | Ưu đãi 10%

5/5 - (2 bình chọn)

Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ quấn motor điện 1 pha tại quận 4 của Điện Nước 24 Giờ

Báo giá quấn motor điện 4 pha, 3 pha tại quận 1 | Ưu đãi 10%

Báo giá quấn motor điện 4 pha, 3 pha tại quận 1 | Ưu đãi 10%

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha tua chậm, 1500-1400 vòng, tải thường tại quận 4

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại quận 4

01  Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 0.37kw 0.5Hp 1/2Hp Từ 700.000 – 900.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 0.75kw 1Hp tua chậm Từ 1.100.000 – 1.190.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 1.1kw 1.5Hp tua chậm Từ 1.220.000 – 1.560.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 1.5kw 2Hp tua chậm Từ 1.250.000 – 1.700.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 2.2kw 3Hp tua chậm Từ 1.760.000 – 2.100.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3kw 4Hp tua chậm Từ 2.040.000 – 2.550.000₫
07 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3.7kw 5Hp tua chậm Từ 2.400.000 – 3.000.000₫

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 220v tua nhanh, 3000-2800 RPM, tải thường tại quận 4

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại quận 4

01 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 0.5Hp 0.37kw 370w, 220v Từ 760.000 – 800.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 1Hp 0.75kw, 220v tua nhanh Từ 1.040.000 – 1.290.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 1.5Hp 1.1kw, 220v tua nhanh Từ 1.080.000 – 1.220.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 2Hp 1.5kw, 220v tua nhanh Từ 1.360.000 – 1.600.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 3Hp 2.2kw, 220v tua nhanh Từ 1.400.000 – 1.800.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 4Hp 3kw, 220v tua nhanh Từ 1.700.000 – 2.150.000₫
07 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 5Hp 3.7kw, 220v tua nhanh Từ 2.220.000 – 2.800.000₫

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 4 pole, 1400-1450 vòng, tải nặng tại quận 4

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại quận 4

01 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 0.18kw 0.25Hp 1 pha 4 pole Từ 660.000 – 850.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 0.37kw 0.5Hp 1 pha 4 pole Từ 1.000.000 – 1.250.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 0.75kw 1Hp 1 pha 4 pole Từ 1.280.000 – 1.630.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 1.1kw 1.5Hp 1 pha 4 pole Từ 1.420.000 – 1.800.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 1.5kw 2Hp 1 pha 4 pole Từ 1.620.000 – 2.000.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 2.2kw 3Hp 1 pha 4 pole Từ 2.200.000 – 2.700.000₫
07 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3kw 4Hp 1 pha 4 pole Từ 3.340.000 – 4.200.000₫
08 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3.7kw 5Hp 1 pha 4 pole Từ 3.500.000 – 4.400.000₫

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 2 cực, 2900-2800 rpm, tải nặng tại quận 4

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại quận 4

01 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 0.5 ngựa 0.37kw 1 pha 2 cực Từ 820.000 – 1.000.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 1 ngựa 0.75kw 1 pha 2 cực Từ 1.000.000 – 1.330.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 1.5 ngựa 1.1kw 1 pha 2 cực Từ 1.100.000 – 1.440.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 2 ngựa 1.5kw 1 pha 2 cực Từ 1.350.000 – 1.750.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 3 ngựa 2.2kw 1 pha 2 cực Từ 1.600.000 – 2.000.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 4 ngựa 3kw 1 pha 2 cực Từ 2.000.000 – 2.400.000₫
07 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 5 ngựa 3.7kw 1 pha 2 cực Từ 3.200.000 – 4.000.000₫

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 220v, tải trung tại quận 4

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại quận 4

01 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 0.75 kw 1 hp 1 ngựa Từ 495.000 – 605.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 1.1 kw 1.5 hp 1.5 ngựa Từ 620.000 – 780.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor 1 pha 1.5 kw 2 hp 2 ngựa 1 pha Từ 720.000 – 880.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 2.2 kw 3 hp 3 ngựa Từ 900.000 – 1.100.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3 kw 4 hp 3 ngựa Từ 900.000 – 1.100.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3.7 kw 5 hp 5 ngựa Từ 1.400 000 – 1.900.000₫

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 220v, tải khỏe tại quận 4

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại quận 4

01 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 0.75 kw 1 hp 1 ngựa Từ 700.000 – 900.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 1.1 kw 1.5 hp 1.5 ngựa Từ 1.000.000 – 1.200.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 1.5 kw 2 hp 2 ngựa Từ 1.100.000 – 1.300.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 2.2 kw 3 hp 3 ngựa Từ 1.300.000 – 1.500.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3 kw 4 hp 3 ngựa Từ 1.350.000 – 1.550.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 1 pha 3.7 kw 5 hp 5 ngựa Từ 2.300.000 – 2.600.000₫

Tham khảo bảng báo giá chi phí dịch vụ quấn motor điện 3 pha tại quận 4

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha công suất nhỏ tại quận 4

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại quận 4

01 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 0.75 KW 1Hp 1 ngựa 4 pole Từ 315.000₫ – 385.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 1.1 KW 1.5Hp 1.5 ngựa 4 pole Từ 405.000₫ – 495.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 1.5 KW 2Hp 2 ngựa 4 pole Từ 450.000₫ – 550.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 2.2 KW 3Hp 3 ngựa 4 pole Từ 585.000₫ – 715.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 3.0 KW 4Hp 4 ngựa 4 pole Từ 585.000₫ – 715.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 4.0 KW 5.5Hp 5.5 ngựa 4 pole Từ 720.000₫ – 880.000₫
07 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 5.5 KW 7.5Hp 3 pha 7.5 ngựa 4 pole Từ 945.000₫ – 1.155.000₫
08 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 7.5 KW 10Hp 3 pha 10 ngựa 4 pole Từ 1.170.000₫ – 1.430.000₫
09 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 11 KW 15Hp 3 pha 15 ngựa 4 pole Từ 1.530.000₫ – 1.870.000₫
10 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 15 KW 20Hp 3 pha 20 ngựa 4 pole Từ 1.980.000₫ – 2.420.000₫
11 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 18.5 KW 25Hp 3 pha 25 ngựa 4 pole Từ 2.430.000₫ – 2.970.000₫

Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha công suất lớn tại quận 4

Stt

Hạng mục

Đơn giá quấn motor tại quận 4

01 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 22 KW 30Hp 3 pha 30 ngựa 4 pole Từ 3.000.000 – 3.600.000₫
02 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 30 KW 40Hp 3 pha 40 ngựa 4 pole Từ 4.000.000 – 4.800.000₫
03 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 38 KW 50Hp 50 ngựa 4 pole Từ 5.000.000 – 6.000.000₫
04 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 45 KW 60Hp 60 ngựa 4 pole Từ 6.000.000 – 7.200.000₫
05 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 55 KW 75Hp 75 ngựa 4 pole Từ 7.500.000 – 9.000.000₫
06 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 75 KW 100Hp 100 ngựa 4 pole Từ 10.000.000 – 12.000.000₫
07 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 90 KW 125Hp 125 ngựa 4 pole Từ 12.500.000 – 15.000.000₫
08 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 110 KW 150Hp 150 ngựa 4 pole Từ 15.000.000 – 18.000.000₫
09 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 180Hp 132 KW 180 ngựa 4 pole Từ 18.000.000 – 21.600.000₫
10 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 220Hp 160 KW 220 ngựa 4 pole Từ 22.000.000 – 26.400.000₫
11 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 3 pha 270Hp 200 KW 270 ngựa 4 pole Từ 27.000.000 – 32.400.000₫
12 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 300Hp 220 KW 3 pha 300 ngựa 4 pole Từ 30.000.000 – 36.000.000₫
13 Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn motor điện 340Hp 250 KW 3 pha 340 ngựa 4 pole Từ 34.000.000 – 40.800.000₫

Điện Nước 24 Giờ tư vấn báo giá chi phí quấn motor 1 pha, 3 pha tại các phường thuộc quận 4

01 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Bến Vân Ðồn, Phường 1, Quận 4 Liên hệ 0932 489 685
02 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4 Liên hệ 0934 655 679
03 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Khánh Hội, Phường 3, Quận 4 Liên hệ 0906 655 679
04 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Tôn Thất Thuyết, Phường 4, Quận 4 Liên hệ 0932 497 995
05 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại đường 46, Phường 5, Quận 4 Liên hệ 0932 497 995
06 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại đường 12A, Phường 6, Quận 4 Liên hệ 0835 748 593
07 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Cư xá Vĩnh Hội, Phường 8, Quận 4 Liên hệ 0825 281 514
08 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Bến Vân Đồn, Phường 9, Quận 4 Liên hệ 0835 748 593
09 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Vĩnh Khánh, Phường 10, Quận 4 Liên hệ 0904 991 912
10 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4 Liên hệ 0934 655 679
11 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4 Liên hệ 0904 991 912
12 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Tôn Ðản, Phường 14, Quận 4 Liên hệ 0904 706 588
13 Báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại Tôn Thất Thuyết, Phường 15, Quận 4 Liên hệ 0904 706 588

Lưu ý: Bảng báo giá chi phí dịch vụ quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại quận 4 trên chưa chính xác 100%. Quý khách hàng vui lòng liên hệ Điện Nước 24 Giờ để được hỗ trợ tư vấn báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha miễn phí.

Thông tin liên hệ tư vấn Điện Nước 24 Giờ báo giá quấn quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại quận 4

  • 📲 Zalo: 0932 489 685
  • ☎️ Điện thoại: 0932 489 685
  • 🌐 Website: Suadiennuoc24gio.com
  • 📨 Mail: Suadiennuoc24gio@gmail.com
  • 🏪 Địa chỉ báo giá quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại quận 4

Tham khảo bảng giá liên quan dịch vụ quấn motor điện 1 pha, 3 pha tại quận 4

⏩ Thi Công Thiết Kế Đội ngủ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm
⏩ Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí Nhân viên tư vấn hỗ trợ báo giá miễn phí.
⏩ Tiêu Chí Đề Ra Sống vì khách hàng, uy tín làm nên thương hiệu
⏩ Bảo Trì Và Sửa Chữa Chế độ bảo trì dài hạn, nhanh chóng gọi là có mặt