Báo giá dịch vụ lắp quạt thông gió, quạt hút tại quận 8 giá rẻ

5/5 - (1 bình chọn)

Contents

Bảng báo giá chi phí thi công lắp quạt thông gió, quạt hút tại quận 8 – Điện Nước 24 Giờ

Báo giá dịch vụ lắp quạt thông gió, quạt hút tại quận 8 giá rẻ

Báo giá dịch vụ lắp quạt thông gió, quạt hút tại quận 8 giá rẻ

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút tại quận 8 – Điện Nước 24 Giờ

Stt Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút tại quận 8 Đơn giá
01 Khảo sát và báo giá Miễn phí
02 Đi dây điện nguồn 150.000 – 250.000
03 Thay quạt thông gió, quạt hút trên tường 150.000 – 250.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút trên tường 200.000 – 300.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút trên tường có cắt tường 350.000 – 450.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần thạch cao 300.000 – 400.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần có ống 450.000 – 650.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút lên trần thạch cao 350.000 – 450.000

Bảng báo giá chi phí thi công lắp quạt thông gió, quạt hút gia đình tại quận 8 – Điện Nước 24 Giờ

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút gia đình Panasonic tại quận 8 – Điện Nước 24 Giờ

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gia đình Panasonic tại quận 8

Đơn giá
01 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Panasonic FV-20CUT1 729.000 – 829.000
02 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-10EGS1 606.000- 706.000
03 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-15EGS1 678.000 – 778.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-25AUF1 1.110.000 – 1.210.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Panasonic FV-17CU8 1.690.000 – 1.890.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Panasonic FV-32CH9 4.810.000 – 5.310.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Panasonic FV-15TGU1 698.000 – 798.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD8 2.110.000 – 2.310.000
09 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Panasonic FV-27CH9 3.390.000 – 3.690.000
10 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-20AU9 (1 chiều) 544.000 – 644.000
11 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-20RL7 (2 chiều) 1.170.000 – 1.270.000
12 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-25AU9 (1 chiều) 658.000 – 758.000
13 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-25RL7 (2 chiều) 1.270.000 – 1.470.000
14 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-30AU9 (1 chiều) 1.170.000 – 1.270.000
15 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-30RL6 (2 chiều) 1.620.000 – 1.820.000
16 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-10BAT1 1.250.000 – 1.400.000
17 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp vách kính Panasonic FV-15WU4 6.220.000 – 6.720.000
18 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần, 2 cấp độ Panasonic FV-38CD8 6.090.000 – 6.490.000

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút gia đình Mitsubishi tại quận 8 – Điện Nước 24 Giờ

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gia đình Mitsubishi tại quận 8

Đơn giá
01 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Mitsubishi EX-15SC6T 520.000 – 620.000
02 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Mitsubishi EX-20SC5T 658.000 – 758.000
03 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp tường Mitsubishi EX-25SKC5T 790.000 – 890.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Mitsubishi EX-25SC5T (10-inch) 730.000 – 830.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp vách kính Mitsubishi V-V-20SL6T 677.000 – 777.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp tường Mitsubishi EX-25SH5T 606.000 – 706.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần nối ống Mitsubishi VD-15Z4T6 1.950.000 – 2.150.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần nối ống Mitsubishi VD-10Z4T6 1.450.000 – 1.650.000
09 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp tường Mitsubishi EX-20SKC5T 707.000 – 807.000
10 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp tường Mitsubishi EX-15SK5-E 790.000 – 890.000
11 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần có nối ống gió Mitsubishi VD-10Z4T5-D 1.820.000 – 2.020.000
12 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Mitsubishi VD-20ZP4T5 4.660.000 – 5.160.000
13 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp tường Mitsubishi EX-30SH5T 1.070.000 – 1.170.000
14 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp vách kính Mitsubishi V-15SL3T 597.000 – 697.000
15 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần có nối ống gió Mitsubishi VD-15ZP4T5-D 2.820.000 – 3.020.000
16 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp tường Mitsubishi EX-20SH5T 552.000 – 652.000
17 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần nối ống Mitsubishi VD-18Z4T5 3.570.000 – 3.870.000
 

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút gia đình khác tại quận 8

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gia đình khác tại quận 8

Đơn giá
01 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Lioa EVF15B2 313.000 – 363.000
02 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn trần Lioa EVF20CUT1 404.000 – 424.000
03 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Asia H08001 413.000 – 463.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Asia H10001 434.000 – 484.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm tường MPE AF-150 405.000 – 455.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần MPE AFC-250 708.000 – 758.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần SenKo HT150 304.000 – 324.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Senko HT200 300.000 – 320.000
09 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Senko HT250 309.000 – 359.000
10 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm tường Senko H100 203.000 – 213.000
11 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm tường Senko H150 309.000 – 329.000
12 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm tường Senko H200 309.000 – 329.000
13 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Vinawind QTG150-PN 249.000 – 299.000
14 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Vinawind QTG200-PN 300.000 – 350.000
15 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Vinawind QTG250-PN 319.000 – 369.000
16 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút trần Lifan HT-20B 273.000 – 403.000
17 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Tolsen 249.000 – 566.000 

Bảng báo giá chi phí thi công lắp quạt thông gió, quạt hút công nghiệp tại quận 8 – Điện Nước 24 Giờ

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Daisin tại quận 8 – Điện Nước 24 Giờ

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Daisin tại quận 8

Đơn giá
01 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Dasin KVF-1025 698.000 – 798.000
02 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin KVF-1230 1.010.000 – 1.110.000
03 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin KIN-200 2.450.000 – 2.650.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin KVF-1845 2.710.000 – 2.910.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin KIN-300 3.050.000 – 3.350.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin KVF-2460 4.100.000 – 4.300.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin KIN-500 4.150.000 – 4.650.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút KVF-3076 4.480.000 – 4.980.000

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Deton tại quận 8 – Điện Nước 24 Giờ

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Deton tại quận 8

Đơn giá
01 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin vuông Deton FAG 889.000 – 1.000.000
02 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Dasin âm trần Deton AT 1.300.000 – 2.520.000
03 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp vuông Deton FDV 2.100.000 – 2.400.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 25-4T 1.170.000 – 4.020.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 30-4T 1.190.000 – 1.290.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 35-4T 1.100.000 – 1.400.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 40-4T 1.660.000 – 1.860.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 50-4T 2.250.000 – 2.450.000
09 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 60-4T 3.040.000 – 3.440.000
10 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp vuông Deton FQD 60-4 5.260.000 – 5.760.000
11 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp tròn Deton DFT 2.750.000 – 3.870.000
12 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp Deton DFG5G-4 4.050.000 – 4.350.000
13 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin hướng trục cao áp Deton DFG4G-4 2.480.000 – 2.680.000
14 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin chống cháy nổ Deton SBFB30-4 8.070.000 – 8.370.000
15 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin hướng trục cao áp Deton DFG6G-4 10.510.000 – 11.110.000

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Soffnet tại quận 8 – Điện Nước 24 Giờ

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Soffnet tại quận 8

Đơn giá
01 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông gián tiếp Soffnet DF 122 5.060.000 – 5.660.000
02 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hướng trục gián tiếp trung áp Soffnet T60C 6.220.000 – 6.720.000
03 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút độ ồn thấp Soffnet FA10-40 1.700.000 – 1.900.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút độ ồn thấp Soffnet FA10-35 1.520.000 – 1.620.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hướng trục gián tiếp trung áp Soffnet T50C 6.070.000 – 6.670.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hút gió Soffnet DF 60 3.040.000 – 3.240.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hướng trục gián tiếp trung áp Soffnet T40C 5.060.000 – 5.560.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hút Soffnet DF 40 2.330.000 – 2.530.000
09 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông gián tiếp Soffnet DF 138 5.550.000 – 6.050.000
10 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hướng trục cao áp Soffnet FG 5G-2 4.440.000 – 4.840.000
11 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông gián tiếp Soffnet DF 90 4.550.000 – 4.950.000
12 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hút gió Soffnet DF 70 3.440.000 – 3.840.000
13 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông gián tiếp Soffnet DF 106 5.060.000 – 5.360.000
14 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hút gió Soffnet DF 50 2.730.000 – 2.930.000
15 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông trực tiếp Soffnet IDF 7.180.000 – 7.680.000
16 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hướng trục cao áp Soffnet FG 4G-2 2.640.000 – 2.840.000
17 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông trực tiếp Soffnet IDF 138 7.580.000 – 8.080.000

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Haiki tại quận 8 – Điện Nước 24 Giờ

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Haiki tại quận 8

Đơn giá
01 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông Haiki HKV25CL 749.000 – 849.000
02 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông Haiki HKV30C 860.000 – 960.000
03 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông Haiki HKV35C 1.090.000 – 1.190.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông Haiki HKV50CL 1.770.000 – 1.970.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút tròn Haiki HK30B 1.170.000 – 1.270.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút tròn Haiki HK50B 2.050.000 – 2.150.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút tròn Haiki HK60B 2.180.000 – 2.380.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công suất cao Haiki HK30G 1.670.000 – 1.770.000
09 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công suất cao Haiki HK35G 1.980.000 – 2.080.000
10 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công suất cao Haiki HKS40G 2.120.000 – 2.320.000
11 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công suất cao Haiki HKS60G 5.550.000 – 6.050.000
12 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp vuông Haiki LF400 2.290.000 – 2.490.000
13 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp vuông Haiki LF500 2.520.000 – 2.720.000
14 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp vuông Haiki LF900 3.530.000 – 3.930.000
15 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp vuông Haiki LF1100 4.000.000 – 4.200.000
16 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ly tâm tăng áp hút khói Haiki HK71-2.5A-1.1 5.410.000 – 5.910.000
17 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ly tâm tăng áp hút khói Haiki HK71-3.0A-1.5 6.350.000 – 6.850.000
18 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ly tâm tăng áp hút khói Haiki HK71-3.2A-2.2 7.230.000 – 7.730.000
19 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ly tâm tăng áp hút khói Haiki HK71-3.6A-4.0 10.150.000 – 10.750.000
20 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ly tâm tăng áp hút khói Haiki HK71-4A-5.5 15.150.000 – 15.950.000
21 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ly tâm tăng áp hút khói Haiki HK71-4A-7.5 16.150.000- 16.950.000

==> Ghi chú: Bảng báo giá chi phí thi công lắp quạt thông gió, quạt hút tại quận 8 phụ thuộc vào vị trí lắp máy, cần đục tường, tường dầy 25cm, tường mỏng 10cm, đi dây điện… Quý khách vui lòng liên hệ ☎️ 0932.489.685  để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ tư vấn báo giá lắp quạt thông gió, quạt hút tại quận 8

  • ☎️ Điện thoại: 0932.489.685
  • Địa chỉ: Chi nhánh tại quận 8
  • ? Website: Suadiennuoc24gio.com
  • ? Mail: Suadiennuoc24gio@gmail.com

Các bài viết liên quan dịch vụ lắp quạt thông gió, quạt hút tại quận 8

⏩ Thi Công Thiết Kế Đội ngủ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm
⏩ Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí Nhân viên tư vấn hỗ trợ báo giá miễn phí.
⏩ Tiêu Chí Đề Ra Sống vì khách hàng, uy tín làm nên thương hiệu
⏩ Bảo Trì Và Sửa Chữa Chế độ bảo trì dài hạn, nhanh chóng gọi là có mặt