Báo giá dịch vụ lắp quạt thông gió, quạt hút tại Nhơn Trạch giá rẻ

5/5 - (1 bình chọn)

Contents

Bảng báo giá chi phí thi công lắp quạt thông gió, quạt hút tại Nhơn Trạch – Điện Nước 24 Giờ

Báo giá dịch vụ lắp quạt thông gió, quạt hút tại Nhơn Trạch giá rẻ

Báo giá dịch vụ lắp quạt thông gió, quạt hút tại Nhơn Trạch giá rẻ

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút tại Nhơn Trạch – Điện Nước 24 Giờ

Stt Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút tại Nhơn Trạch Đơn giá
01 Khảo sát và báo giá Miễn phí
02 Đi dây điện nguồn 150.000 – 250.000
03 Thay quạt thông gió, quạt hút trên tường 150.000 – 250.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút trên tường 200.000 – 300.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút trên tường có cắt tường 350.000 – 450.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần thạch cao 300.000 – 400.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần có ống 450.000 – 650.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút lên trần thạch cao 350.000 – 450.000

Bảng báo giá chi phí thi công lắp quạt thông gió, quạt hút gia đình tại Nhơn Trạch – Điện Nước 24 Giờ

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút gia đình Panasonic tại Nhơn Trạch – Điện Nước 24 Giờ

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gia đình Panasonic tại Nhơn Trạch

Đơn giá
01 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Panasonic FV-20CUT1 729.000 – 829.000
02 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-10EGS1 606.000- 706.000
03 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-15EGS1 678.000 – 778.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-25AUF1 1.110.000 – 1.210.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Panasonic FV-17CU8 1.690.000 – 1.890.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Panasonic FV-32CH9 4.810.000 – 5.310.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Panasonic FV-15TGU1 698.000 – 798.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Panasonic FV-24CD8 2.110.000 – 2.310.000
09 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Panasonic FV-27CH9 3.390.000 – 3.690.000
10 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-20AU9 (1 chiều) 544.000 – 644.000
11 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-20RL7 (2 chiều) 1.170.000 – 1.270.000
12 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-25AU9 (1 chiều) 658.000 – 758.000
13 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-25RL7 (2 chiều) 1.270.000 – 1.470.000
14 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-30AU9 (1 chiều) 1.170.000 – 1.270.000
15 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-30RL6 (2 chiều) 1.620.000 – 1.820.000
16 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Panasonic FV-10BAT1 1.250.000 – 1.400.000
17 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp vách kính Panasonic FV-15WU4 6.220.000 – 6.720.000
18 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần, 2 cấp độ Panasonic FV-38CD8 6.090.000 – 6.490.000

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút gia đình Mitsubishi tại Nhơn Trạch – Điện Nước 24 Giờ

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gia đình Mitsubishi tại Nhơn Trạch

Đơn giá
01 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Mitsubishi EX-15SC6T 520.000 – 620.000
02 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Mitsubishi EX-20SC5T 658.000 – 758.000
03 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp tường Mitsubishi EX-25SKC5T 790.000 – 890.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Mitsubishi EX-25SC5T (10-inch) 730.000 – 830.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp vách kính Mitsubishi V-V-20SL6T 677.000 – 777.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp tường Mitsubishi EX-25SH5T 606.000 – 706.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần nối ống Mitsubishi VD-15Z4T6 1.950.000 – 2.150.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần nối ống Mitsubishi VD-10Z4T6 1.450.000 – 1.650.000
09 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp tường Mitsubishi EX-20SKC5T 707.000 – 807.000
10 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp tường Mitsubishi EX-15SK5-E 790.000 – 890.000
11 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần có nối ống gió Mitsubishi VD-10Z4T5-D 1.820.000 – 2.020.000
12 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Mitsubishi VD-20ZP4T5 4.660.000 – 5.160.000
13 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp tường Mitsubishi EX-30SH5T 1.070.000 – 1.170.000
14 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp vách kính Mitsubishi V-15SL3T 597.000 – 697.000
15 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần có nối ống gió Mitsubishi VD-15ZP4T5-D 2.820.000 – 3.020.000
16 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ốp tường Mitsubishi EX-20SH5T 552.000 – 652.000
17 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần nối ống Mitsubishi VD-18Z4T5 3.570.000 – 3.870.000
 

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút gia đình khác tại Nhơn Trạch

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gia đình khác tại Nhơn Trạch

Đơn giá
01 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn tường Lioa EVF15B2 313.000 – 363.000
02 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút gắn trần Lioa EVF20CUT1 404.000 – 424.000
03 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Asia H08001 413.000 – 463.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Asia H10001 434.000 – 484.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm tường MPE AF-150 405.000 – 455.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần MPE AFC-250 708.000 – 758.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần SenKo HT150 304.000 – 324.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Senko HT200 300.000 – 320.000
09 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm trần Senko HT250 309.000 – 359.000
10 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm tường Senko H100 203.000 – 213.000
11 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm tường Senko H150 309.000 – 329.000
12 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút âm tường Senko H200 309.000 – 329.000
13 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Vinawind QTG150-PN 249.000 – 299.000
14 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Vinawind QTG200-PN 300.000 – 350.000
15 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Vinawind QTG250-PN 319.000 – 369.000
16 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút trần Lifan HT-20B 273.000 – 403.000
17 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Tolsen 249.000 – 566.000 

Bảng báo giá chi phí thi công lắp quạt thông gió, quạt hút công nghiệp tại Nhơn Trạch – Điện Nước 24 Giờ

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Daisin tại Nhơn Trạch – Điện Nước 24 Giờ

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Daisin tại Nhơn Trạch

Đơn giá
01 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Dasin KVF-1025 698.000 – 798.000
02 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin KVF-1230 1.010.000 – 1.110.000
03 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin KIN-200 2.450.000 – 2.650.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin KVF-1845 2.710.000 – 2.910.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin KIN-300 3.050.000 – 3.350.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin KVF-2460 4.100.000 – 4.300.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin KIN-500 4.150.000 – 4.650.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút KVF-3076 4.480.000 – 4.980.000

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Deton tại Nhơn Trạch – Điện Nước 24 Giờ

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Deton tại Nhơn Trạch

Đơn giá
01 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin vuông Deton FAG 889.000 – 1.000.000
02 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Dasin âm trần Deton AT 1.300.000 – 2.520.000
03 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp vuông Deton FDV 2.100.000 – 2.400.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 25-4T 1.170.000 – 4.020.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 30-4T 1.190.000 – 1.290.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 35-4T 1.100.000 – 1.400.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 40-4T 1.660.000 – 1.860.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 50-4T 2.250.000 – 2.450.000
09 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 60-4T 3.040.000 – 3.440.000
10 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp vuông Deton FQD 60-4 5.260.000 – 5.760.000
11 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp tròn Deton DFT 2.750.000 – 3.870.000
12 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin công nghiệp Deton DFG5G-4 4.050.000 – 4.350.000
13 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin hướng trục cao áp Deton DFG4G-4 2.480.000 – 2.680.000
14 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin chống cháy nổ Deton SBFB30-4 8.070.000 – 8.370.000
15 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút Dasin hướng trục cao áp Deton DFG6G-4 10.510.000 – 11.110.000

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Soffnet tại Nhơn Trạch – Điện Nước 24 Giờ

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Soffnet tại Nhơn Trạch

Đơn giá
01 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông gián tiếp Soffnet DF 122 5.060.000 – 5.660.000
02 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hướng trục gián tiếp trung áp Soffnet T60C 6.220.000 – 6.720.000
03 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút độ ồn thấp Soffnet FA10-40 1.700.000 – 1.900.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút độ ồn thấp Soffnet FA10-35 1.520.000 – 1.620.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hướng trục gián tiếp trung áp Soffnet T50C 6.070.000 – 6.670.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hút gió Soffnet DF 60 3.040.000 – 3.240.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hướng trục gián tiếp trung áp Soffnet T40C 5.060.000 – 5.560.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hút Soffnet DF 40 2.330.000 – 2.530.000
09 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông gián tiếp Soffnet DF 138 5.550.000 – 6.050.000
10 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hướng trục cao áp Soffnet FG 5G-2 4.440.000 – 4.840.000
11 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông gián tiếp Soffnet DF 90 4.550.000 – 4.950.000
12 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hút gió Soffnet DF 70 3.440.000 – 3.840.000
13 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông gián tiếp Soffnet DF 106 5.060.000 – 5.360.000
14 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hút gió Soffnet DF 50 2.730.000 – 2.930.000
15 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông trực tiếp Soffnet IDF 7.180.000 – 7.680.000
16 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút hướng trục cao áp Soffnet FG 4G-2 2.640.000 – 2.840.000
17 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông trực tiếp Soffnet IDF 138 7.580.000 – 8.080.000

Bảng giá thi công lắp quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Haiki tại Nhơn Trạch – Điện Nước 24 Giờ

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp Haiki tại Nhơn Trạch

Đơn giá
01 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông Haiki HKV25CL 749.000 – 849.000
02 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông Haiki HKV30C 860.000 – 960.000
03 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông Haiki HKV35C 1.090.000 – 1.190.000
04 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút vuông Haiki HKV50CL 1.770.000 – 1.970.000
05 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút tròn Haiki HK30B 1.170.000 – 1.270.000
06 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút tròn Haiki HK50B 2.050.000 – 2.150.000
07 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút tròn Haiki HK60B 2.180.000 – 2.380.000
08 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công suất cao Haiki HK30G 1.670.000 – 1.770.000
09 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công suất cao Haiki HK35G 1.980.000 – 2.080.000
10 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công suất cao Haiki HKS40G 2.120.000 – 2.320.000
11 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công suất cao Haiki HKS60G 5.550.000 – 6.050.000
12 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp vuông Haiki LF400 2.290.000 – 2.490.000
13 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp vuông Haiki LF500 2.520.000 – 2.720.000
14 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp vuông Haiki LF900 3.530.000 – 3.930.000
15 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút công nghiệp vuông Haiki LF1100 4.000.000 – 4.200.000
16 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ly tâm tăng áp hút khói Haiki HK71-2.5A-1.1 5.410.000 – 5.910.000
17 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ly tâm tăng áp hút khói Haiki HK71-3.0A-1.5 6.350.000 – 6.850.000
18 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ly tâm tăng áp hút khói Haiki HK71-3.2A-2.2 7.230.000 – 7.730.000
19 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ly tâm tăng áp hút khói Haiki HK71-3.6A-4.0 10.150.000 – 10.750.000
20 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ly tâm tăng áp hút khói Haiki HK71-4A-5.5 15.150.000 – 15.950.000
21 Lắp đặt quạt thông gió, quạt hút ly tâm tăng áp hút khói Haiki HK71-4A-7.5 16.150.000- 16.950.000

==> Ghi chú: Bảng báo giá chi phí thi công lắp quạt thông gió, quạt hút tại Nhơn Trạch phụ thuộc vào vị trí lắp máy, cần đục tường, tường dầy 25cm, tường mỏng 10cm, đi dây điện… Quý khách vui lòng liên hệ ☎️ 0932.489.685  để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí 100%.

Thông tin liên hệ tư vấn báo giá lắp quạt thông gió, quạt hút tại Nhơn Trạch

  • ☎️ Điện thoại: 0932.489.685
  • Địa chỉ: Chi nhánh tại Nhơn Trạch
  • ? Website: Suadiennuoc24gio.com
  • ? Mail: Suadiennuoc24gio@gmail.com

Các bài viết liên quan dịch vụ lắp quạt thông gió, quạt hút tại Nhơn Trạch

⏩ Thi Công Thiết Kế Đội ngủ kỹ thuật có nhiều năm kinh nghiệm
⏩ Tư Vấn Báo Giá Miễn Phí Nhân viên tư vấn hỗ trợ báo giá miễn phí.
⏩ Tiêu Chí Đề Ra Sống vì khách hàng, uy tín làm nên thương hiệu
⏩ Bảo Trì Và Sửa Chữa Chế độ bảo trì dài hạn, nhanh chóng gọi là có mặt